Fokus på

Bevidst landbrugI området indenfor europæisk frugt- og grøntproduktion, der allerede ser virksomheder der bestræber sig til at have de strenge regler, der bestemmer ret høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder, spiller producentorganisationerne, hvor Apo Conerpo har lederskabet på nationalt og Fællesskabs niveau, en vigtig rolle i ægte og sand avantgarde. De europæiske producentorganisationers forordninger og reglementer, går nemlig langt ud over den mindste tærskel, som er fastsat af institutionerne og gennemfører foranstaltninger, aktiviteter og kontroller, der er endnu mere strenge, ved at bestemme kvalitetsstandarder der endnu højere og de har, frem for alt, arbejdet i et stykke tid ved at lægge stor opmærksomhed på temaet som produktioners miljømæssige, etiske og økonomiske bæredygtighed, og viser sig således allerede projekteret mod bæredygtige formål, som netop vises i FN’s 2030-dagsorden.
Vores mål er at øge produktiviteten gennem teknologisk innovation for at få en effektiv landbrugsdrift, der er i stand til at optimere resultaterne ved at minimere spild og indvirkning på jordbunden.
gå tilbage til nyhederne