Fokus på

DRONER, SENSORER, SOLCELLEPANELER: DEN EUROPÆISKE FRUGT OG GRØNT ER STADIG MERE “GREEN” OG BÆREDYGTIG

Alt="irrigazione manichette su patate"

Innovationer på marken og på bearbejdningsstrukturerne, præcisionsteknologier for vandbesparelse, sortsfornyelse for at fremme virksomhedernes økonomiske bæredygtighed: her er hvorledes den europæiske frugt og grønt reagerer på klimaændringens og den geopolitiske konteksts udfordringer.

Investeringer indenfor videnskabelig forskning, installation af solcelleanlæg til produktion af grøn energi, innovative systemer til mikro-vanding og sensorer der er endnu mere præcise, futuriske instrumenter til udvalg af marken og til frugternes høst: den europæiske frugt og grønt er stadig grønnere, mere innovativ og bæredygtig.

“I løbet af de sidste år har vi investeret vigtige ressourcer på området indenfor innovation på marken og bearbejdningsstrukturerne – forklarer Davide Vernocchi, Apo Conerpos formand – der kan imødegå de ændringer som samfundet, klimaet og det generelle geopolitiske scenarie stiller os overfor. Jeg tænker, for eksempel, på emnet som mangel på vand: de agronomiske teknikker, som vi allerede har taget i brug gennem flere år, hjælper os med, på bedst made, ikke at spilde de værdifulde vandressourcer og introduktion af teknologier i vores frugtplantager muliggør endnu mere effektive produktionsprocesser og samtidigt garantere en besparelse af ressourcer, ikke blot vandmæssige, men også energimæssige. Jeg tænker, for eksempel, også på de installerede slanger hos over 90% af tomat-dyrkningerne hos vores associerede medlemmer, og på mikro-vanding eller præcisionsvanding, hvor vandet kun fordeles hvor det er nødvendigt og når det er nødvendigt, eller på de tusindvis af installerede sensorer i jorden ned til en dybde på op til 60 cm med en lille afstand mellem hinanden, der gennem en applikation på en mobiltelefon, sender en præcis og rettidig analyse til landmanden i realtid, om terrænets situation, og derfor gør det muligt for ham kun at vande hvor og når det er nødvendigt”.

Og teknologi på marken betyder også at tackle problemet med manglende arbejdskraft, en alvorlig trussel mod frugt- og grøntvirksomhedernes økonomiske bæredygtighed: “Ved at starte fra disse sommermåneder – forklarer Vernocchi – vil vi eksperimentere nye redskaber til den mekaniske høst på landet sammen med en meget innovativ start-up. Jeg snakker om droner, der kunne være i stand til at identificere frugternes rette modningsgrad og høste disse én efter én. Et projekt med Bolognas Universitet starter også snart, indenfor dette emne”.

Innovation er hovedpersonen, også udenfor marken: “På vores kooperativers lagre er sorteringsmaskiner af nyeste generation blevetmere og mere udbredte – forklarer Vernocchi – der, takket være kunstig intelligens, hver dag bliver hurtigere og mere præcise, og endda analyserer frugtens indre, ved således at øge effektivitet, optimere energiressourcer og maksimere forholdet mellem omkostninger og resultater. Netop på den energimæssige front er der nemlig stadig flere strukturer, der har udstyret sig med ‘green’ energi produktionssystemer. Jeg tænker frem for alt på solcellepaneler: man kan blot tænke på, at vores associerede medlem Agrintesa for nyligt har forøget sin kapacitet til at producere solenergi med et anlæg, der i stand til at generere over 2,5 megawatt, svarende til cirka 1.000 familiers forbrug”.

“Alle disse innovationer – konkluderer Vernocchi – har et fælles mål: dét at gøre frugt- og grøntproduktionen endnu mere modstandsdygtig overfor klimaændringer, energikriser og udfordringer, som den komplekse nationale geopolitiske situation stiller os over for.

(Udarbejdet i samarbejdet med Legambiente)

gå tilbage til nyhederne