Fokus på

EUROPÆISK FRUGT OG GRØNT, MAKSIMAL INDSATS MOD VANDKRISE

Davide Vernocchi, formand for Apo Conerpo: “Frugt og grønt værdsætter vand og spilder det ikke: enhver vanddråbe der omdannes til godt, sund og nærende frugt og grønt, medvirker til Jordens og dennes beboeres velvære”

“Hurtiggøre ændringen, for at finde en løsning til vandkrisen”: det er dén udfordring der blev lanceret ved Verdens Vanddag 2023, sidste 22. marts. Et mål, som indebærer mange andre, der går langt ud over denne symbolske dag: formindske spild, bedre udnyttelse af klodens mest værdifulde ressource og igangsætte alle de handlinger, der kan hjælpe med at slukke Jordens og dennes beboeres “tørst”. En stor opgave, som europæisk frugt og grønt, promoveret af In&Out, for længst har taget fat i, med vigtige resultater. Den sidste forskning viser, at man i dag, takket være innovative teknologier og nye agronomiske teknologier, producerer mere med mindre vand: -30% i tilfældet med kiwi, og op til 20% mindre, for hvad angår industritomaten, der produceres i meget stort omfang og som er testimonial i engagementet i kampen mod vandkrisen.

“Frugt og grønt værdsætter vand, og spilder det ikke, som visse skrøner forsøger at fortælle forbrugeren – kommenterer Davide Vernocchi, formand for Apo Conerpo, EU’s hovedorganisation for frugt- og grøntproducenter og In&Out-projektets igangsætter -: når vi sætter os ind i vandets naturlige kredsløb, fra kilden til havet, og henter vand til mark- og frugtplantagevanding, er vi godt klar over den ansvarlighed vi tager, især i et så specielt historisk tidsrum som det aktuelle, hvor tørke udgør en trussel for hele kloden. Vi er dog overbevist om, at enhver dråbe, der omdannes til godt, sund og nærende frugt og grønt ikke spildes, men derimod medvirker til Jordens og dennes beboeres velvære. Netop derfra udgår vores dobbelte engagement: kun brug af det allerhøjst nødvendige vand og fortætte med at investere i forskning og teknologisk udvikling, for at give landmændene de løsninger, der gør det muligt at producere på en stadig mere bæredygtig måde”.

gå tilbage til nyhederne