Fokus på


FERSKNER, NEKTARINER, BLOMMER OG ABRIKOSER ER JORDENS ALLIEREDE MOD KLIMAÆNDRING

Alt="nettarine europee"

De innovationer og agronomiske teknikker der anvendes af Apo Conerpos medlemmer til sommerproduktionerne, muliggør en stor  vand- og brændstofbesparelse, mens stenfrugtplanterne medvirker til at formindske kuldioxiden der findes i atmosfæren. Og Jorden takker os.

Ferskner, blommer og abrikoser kan hjælpe med at bekæmpe klimaændring: det viser forskningen der er udført i denne henseende af Apo Conerpo, Europas vigtigste ProducentOrganisation (PO) indenfor frugt- og grøntsektoren. Takket være de gode agronomiske praksisser, som PO fremmer blandt sine medlemmer, er det muligt at producere sommerfrugt af høj kvalitet, ved at bruge op til 50% mindre vand, og derved begrænse energiudgifter til brændstof, ved at reducere kuldioxiden med 60%, der produceres ved dyrkningsprocessen og endda også immobilisere hundredtusindvis tons CO2. En yderligere ting der viser, hvordan Jorden kan regne med et stort bolværk til at forsvare miljøet: den europæiske frugtavl.

Vand- og energiproblemet er i stigende grad presserende – kommenterer Davide Vernocchi, Apo Conerpos formand – og hertil kommer også det alvorlige emne som temperaturforøgelse, der har ødelæggende virkninger på landbrugsproduktionen. Frugtavl betragtes i stigende grad som årsag til problemet, den beskyldes nemlig for at spilde vand, for at forurene miljøet med pesticider og for at forarme jorden. Men sandheden er en hel anden: Apo Conerpo har i mere end 20 år anvendt en integreret produktionsmodel, en helhed af agronomiske praksisser, der gør det muligt at reducere og rationalisere brug af kemiske midler, anvende metoder med lav miljøpåvirkning og samtidig få produkter af høj kvalitet. I dag implementeres, takket være vores medlemmers engagement, specifikke teknikker i frugtavlen, som gør det muligt at være endnu mere virtuos, hvad angår vandbesparelse og reduktion af klima-ændrende gasudledninger, ved således at kunne spare energi, brændstof og pesticider samtidigt. Stenfrugter, ferskner, nektariner og blommer, repræsenterer et udmærket eksempel på dette engagements resultat”

Alt="susine europee"
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blandt sommerens mest værdsatte frugter, har stenfrugterne være genstand for en dybdegående forskning: “Undersøgelsen, som vi foretog, konfronterede forskellige modaliteter til stenfrugtproduktion – forklarer Monica Guizzardi, som er ansvarlig for Apo Conerpos tekniske kontor – : en traditionel dyrkning, så at sige, uden speciel opmærksomhed på den miljømæssige front og en anden, der var udarbejdet efter en integreret produktionsmodel, hvor til der ligeledes er anvendt en serie gode agronomiske praksisser, som vi fremmer blandt vores medlemmer. Resultaterne er virkeligt vigtige: hvis vi, i tilfælde af en traditionel produktion, befinder os overfor en kuldioxid-produktion på 0,13 kg for hvert kg ferskner, vil denne værdi, i tilfælde af integreret produktion med gode praksisser, falde til 0,05 kg for hvert kilo frugt, godt 62% mindre. Det samme sker for forbruget af vand, der går fra 195 dm3 for hvert kg ferskner til knap 101 dm3, egentligt 50% mindre, takket være anvendelse af stadig mere præcise teknologier, som sensorer i jorden der viser den eksakte mængde vand, der er nødvendig til planterne til frugtavlens ideelle udvikling. I en forlænget tørkeperiode, som den vi står over for, drejer det sig om en ekstrem virkningsfuld besparelse. Der registreres, selv på den forbrugsmæssige front, betydningsfulde besparelser: teknikker som forvirringsmetode (sexual confusion) gør det muligt at reducere antallet af pesticid-behandlinger,for at beskytte planterne mod skadedyr, og det betyder helt konkret en reducering til op til 50% af forstøvningsapparaternes passager langs frugtplantagerne, med en vigtig økonomisk og miljømæssig besparelse hvad brændstof angår”.

Stenfrugter er miljøvenlige, derfor er det: “vigtigt at formindske de klima-ændrende gasudledninger i bekæmpelsen mod klimaændring. Og netop derfor er det også vigtigt, at huske på vores frugtplantagers kulstoflagringsaktivitet – afslutter Vernocchi -: skønnet er, at vores frugttræer fratrækker over 400.000 tons CO2 fra atmosfæren hver 12. måned, en værdi der svarer til den årlige emission fra over 30.000 personer eller de 13 millioner km der tilbagelægges af et passagerfly. Og stenfrugterne har, i denne sammenhæng, en meget vigtig rolle: det er muligt at anslå, at det er ensbetydende med 24 Kg mindre kuldioxid i atmosfæren for hvert ton ferskner der produceres af Apo Conerpos medlemmer”.

(Udarbejdet i samarbejdet med Legambiente)

Alt="Davide Vernocchi presidente di Apo-Conerpo"
gå tilbage til nyhederne