Fokus på

Frugtplanter? De er miljøets venner!

En undersøgelse, der er udarbejdet af Apo Conerpo, viser at områder, der er dyrket med frugtplanter, reducerer kuldioxiden der findes i atmosfæren, ved således at modarbejde den globale opvarmning.

Vi kender desværre alle til forholdet, der eksisterer mellem global opvarmning og klimaændringer, og scenarierne der er forbundet til temperaturstigninger. Derfor skal indsatsen til reducering af de klimaforandrende gasudledninger, betragtes som værende af fundamental betydning.

Der tales ofte om, at landbrugssektoren er ansvarlig for at skabe netop de forhold, der fremmer klimaændringer: og i den forbindelse, funderede Apo Conerpo på, om sin produktionsaktivitet virkeligt havde negativ indflydelse på miljøet, og i så fald, hvad der kunne gøres, for at reducere den.

Det første skridt, som allerede er taget, var at kvantificere “Carbon Sink” (kulstofdræn) potentialet, eller rettere, kapaciteten som frugttræerne har til at tilbageholde kulstof, ved sådan at reducere atmosfærens kuldioxid. Ud fra en undersøgelse, som blev udarbejdet af Università della Tuscia (Tuscia Universitet) i Viterbo, viste det sig at kulstoflageret, der tilbageholdtes af Apo Conerpos frugtplantager, var over 400.000 tons CO2, en mængde der svarer til en årlig udledning fra cirka 34.000 personer eller fra 13 millioner km fløjet af et rutefly. Selv når man betragter virkningerne fra de dyrkningsfaktorer (især brændstoffer og gødninger), der anvendes under produktion, er kulstofbalancen, der kun relaterer til markens faser, negativ. Et konkret eksempel?  Det er muligt at skønne, at der for hvert ton pærer der produceres af Apo Conerpos medlemmer, svarer 47 Kg mindre kuldioxid i atmosfæren.

Men ikke blot det: ud fra en analyse af områder, der er beregnet til frugtplantager i Italien (data fra Istat), viste det sig, at der i løbet af de sidste tyve år, har været en progressiv tendens til anlægsreducering. I løbet af de sidste ti år er det nationale område blevet reduceret med 81.000 hektarer, med et tab på 13% frugtareal. Men som sagt ville det uden tvivl give fordele for miljøet, hvis man bibeholder områder med frugtavl: og netop af denne  årsag har, Apo Conerpos hjælpestrategi til frugtdyrkning, samtidigt medvirket til at forøge antallet af nye planter (mere end 24 millioner i 2019), ved derved at reducere 400.000 tons  CO2 der findes i atmosfæren, takket være kulstoffet, der ”immobiliseres” af planterne.

gå tilbage til nyhederne