In&Out-projektet

In&Out

Projektet In&Out (European Products: The Quality Supply Chain!), der er fremmet af APO CONERPO, den vigtigste forening af frugt- og grøntproducenter som er samfinansieret af Den Europæiske Union, har formålet at forbedre kendskabet til de europæiske frugt- og grøntprodukter.

In&Out sigter mod at:

  1. Forøge forbrugerens kendskabsgrad, hvad angår garanti for kontrol og kvalitet, i hver af fødevarekædens faser, og for hvad der vedrører europæiske fremstillede frugt- og grøntprodukter, især indenfor området for fødevaresikkerhed, sporbarhed, ægthed, mærkning, næringsmæssige og sundhedsmæssige aspekter samt respekt for miljøet og for bæredygtighed.
  2. Forbedre og fremme bevidstheden om den strategiske position, der er optaget af de europæiske producentorganisationer i frugt- og grønts fødevarekæder, i den nye af Apo Conerpos missions synergi og konsolidering og producenterne, som den repræsenterer.

Kommunikations-
initiativerne

Projektet spredes gennem en intens og diversificeret kommunikationsaktivitet:

en on- og offline KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE

in&out.eu WEBSTED

en FACEBOOK-SIDE til dette formål

en FORBRUGER EVENT-KALENDER på det nationale territorium

INFO-SALGSFREMMENDE 
initiativer på salgsstederne på det nationale territorium

Projektet In&Out er oprettet af APO CONERPO og er samfinansieret af Den Europæiske Union, og har en treårs varighed (2020 – 2023), der er egnet til at forelægge og konsolidere vores fødevarekæders bæredygtighed, ved samtidigt at garantere produkternes 100%’s kvalitet.

Partnere

Apo Conerpo er den største italienske forening, der har det europæiske lederskab indenfor frisk frugt- og grøntafdelingen.

Her er deres tal: 6.700 frugt- og grøntproducenter, forenet i 48 kooperationer fordelt i de Italienske regioner, der er mest velegnede til frugt- og grønt, 30.000 dyrkede hektarer, over 1.000.000 tons årligt kommercialiseret frugt og grøntsager, 89 bearbejdningsstrukturer og 2.000.000 kubikmeter opbevaringsfaciliteter.

Gruppen, som Alegra, Valfrutta Fresco, Brio og Naturitalia står i spidsen for, er aktiv i hele fødevarekæden, takket være de mest moderne landbrugsteknikker og produktionskædekontrol, garanterer deres produkter for en maksimal 100%’s kvalitet.

I over 20 år har produktionsmodellen for integreret produktion, en blanding af agronomiske praksisser, der gør det muligt at formindske og rationalisere anvendelse af kemiske midler, anvendt metoder med lav miljøpåvirkninger og samtidig opnået produkter af høj kvalitet, ved således at forene en et af Europas mest produktive landbrug med miljøbeskyttelse og forbrugernes sundhed