Fokus på

IN&OUT fortæller om europæisk 
frugt og grønt: godt, sundt, 
bæredygtigt

fiskeri på grenen

Nu er Apo Conerpos europæiske projekt ved sin opstart. Formål: at fremme bæredygtighed, kvalitet og sundhed i den europæiske frugt- og grøntsektor, der er forenet i producentorganisationer.

Netop det at fremme frugt og grønt, der er dyrket af et bevidst landbrug, med respekt for miljøet, og samtidigt sætte cirkulær økonomi i praksis, der garanterer forbrugersikkerhed, fuld sporbarhed og som tilbyder den maksimale kvalitet, set fra det organoleptiske synspunkt, for hvad der vedrører de næringsmæssige aspekter.

Her er In&Out’s hjørnesten, Apo Conerpos, som er Europas vigtigste produktionsorganisation, nyeste projekt, der er finansieret med støtte fra EU, med formålet at fremme bæredygtighed, kvalitet og sundhed i den nationale og Fællesskabets frugt- og grøntsektor, som er forenet i produktionsorganisationer og som er værktøj til forbedring og støtte til tusindvis af landbrugere.

“In&Out repræsenterer et yderligere kvalitetsspring, i forhold til hvad der er gjort før i tiden – kommenterer Davide Vernocchi, Apo Conerpos formand -. Den nye kommunikationskampagne fokuserer nemlig på de karakteristiske træk, som vores medlemmers produkter er i besiddelse af: bæredygtighed, respekt for miljøet, sikkerhed i produktionsprocesserne, sporbarhed, ibrugtagning af cirkulær økonomiprincipper, besparelse af naturressourcer, forbedring af område og af sæsonbestemthed, samt landbrugsindkomststøtte. In&Out vil fortælle forbrugerne om den europæiske frugt og grønts smag af kvalitet, ved samtidigt at hjælpe dem med at lære frugt- og grøntsektoren at kende, og hvad der egentligt gemmer sig bag en fersken, en pære eller et æble”.

“Bæredygtighed er i vores DNA – afslutter Vernocchi -: vores medlemmer har længe arbejdet, med opfyldelse af de krav, der går ud over den af institutionerne bestemte minimum tærskel, og de ibrugtager foranstaltninger, aktiviteter og kontroller, der er endnu mere strikse, ved at fastsætte kvalitetsstandarder, der er endnu højere. Som produktionsorganisation kan vi sige, at vi allerede opererer i den retning, der vises af European Green Deals mål for bæredygtighed”.

gå tilbage til nyhederne