Fokus på

Sporbarhed


Fødevarekædens sporbarhed er garanti for den europæiske frugt og grønts kvalitet og sikkerhed, den dokumenterer ligeledes for oprindelse og historie, og skaber derved tillid og troværdighed hos forbrugerne.

Sporbarheden sætter fokus på de fødevarekæder i Europa der er mest virtuose, mest opmærksomme og respektfulde overfor miljøet og området, ved således at kunne certificere kvalitet og oprindelse og garantere en absolut transparens, for at beskytte forbrugeren. Sporbarheden fra marken til bordet, gennem metoder og processer, gør det muligt at spore hvert eneste trin i den foretagne passage, fra frugt og grønt, fra produktion og bearbejdning, fra emballering og distribution.

gå tilbage til nyhederne